За купувача

Категория

Сподели

АТЛАНТИК УЕЙ ЕООД

гр. Твърдица

ОБЯВЯВА

откриване на процедура с публична обява за определяне на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматична линия за производство на слепени греди“, изпълняван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България““ по проект Договор Contract N  2020/551136

Документацията за участие, както и образците на документи са в

приложените файлове.

 

Декларация

Договор проект

Изисквания оферти

Методика

Оферта

Публична покана

РЕШЕНИЕ

Техническа спецификация

Други дейности