Проекти

Категория

Сподели

Проект и главна цел:
Договор № BG16RFOP002-2.089-1906-C02,
Проект «Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19», Цел/и на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Проект

Други дейности