Блог

Пелети Атлантик уей от иглолистна и широколистна дървесина. Клас А1

Предимства и недостатъци на различни видове отопление

Статии

При съвременния начин на живот средствата и методите за отопление са многообразни. Много хора започват да се колебаят, кой метод на отопление е по-ефективен, дали избраният от тях начин е оптимален и дали една нова инвестиция в преустройване на вече съществуваща отоплителна система от един вид в друг би била рентабилна.

Представяме Ви едно сравнение, направено от инж. Владимир Карапетров – ОВК проектант. Това сравнение е направено на базата на подложки на нова сграда, отговаряща на изискванията за икономия на енергия. Сградата е монолитна, с външна топлоизолация, прозорците са PVC дограма със стъклопакет от едно нискоемисионно и едно обикновено стъкло. Състои се от неотопляем сутерен, два надземни жилищни етажа и скатен покрив с неотопляемо подпокривно пространство.

Изчисленията са направени съобразно климатични данни за град София – външна изчислителна температура -16 °С, отопление без прекъсване и без намаляване на температурата в помещенията. Отоплителният сезон е с продължителност октомври–април. Прието е, че отоплението се включва при температура +12 °С, в реални условия отоплението от централен източник (ТЕЦ) се включва при 3 дни със среднодневна температура под 12 °С.

След подробно изчисляване на топлинните загуби на сградата са представени следните варианти за отопление:

 1. Отопление с електрически отоплителни тела
 2. Сградна отоплителна инсталация, захранвана с електрически котел
 3. Отопление с климатици и електрически отоплителни тела в бани, тоалетна и коридор
 4. Сградна отоплителна инсталация, захранвана от котел на твърдо гориво
 5. Сградна отоплителна инсталация, захранвана от котел на пелети
 6. Сградна отоплителна инсталация, захранвана от стенен газов котел двуконтурен
 7. Сградна отоплителна инсталация, захранвана от абонатна станция (АС)

За отоплението с климатици е предвидено да се монтират инверторни сплит системи за стенен монтаж в жилищните помещения (спални и дневни) и електрически тела в бани, тоалетна и коридор.

При вариантите със сградна отоплителна инсталация се разглежда водно-помпено отопление с топлоносител гореща вода 80/60 °С от котелно (АС) в сутерена на сградата. Отоплението е с алуминиеви радиатори и стоманени лири в тоалетни и бани. Захранващите тръби между колектор и отоплително тяло са полиетиленови тръби с Al вложка, положени в гофрирана тръба и монтирани в подовата замазка Отоплителните тела се окомплектоват с термостатен и секретен вентил и автоматичен обезвъздушител.

Въз основа на по-горе описаните инсталации са изготвените количествени сметки и са остойностени предвидените инсталации и съоръжения. Съгласно данни от „Климатичен справочник за Р. България” са определени средният месечен и годишен брой часове с температура на въздуха в градации:

Съгласно топлинните загуби при съответната температура и съответния брой часове са определени топлинните загуби за един отоплителен сезон. Загубите са ориентировъчни поради специфичния брой часове с определена температура, зависещи от характера на зимата (климатичните условия през отоплителния сезон).

Определя се цената на 1 kWh, получен от различен енергиен източник.

С получените резултати се определя количеството изразходвана енергия и нейната цена за един отоплителен сезон.

Предимства и недостатъци на всеки от горепосочените варианти:

 

 1. Отопление с електрически конвектори (тела):
 • Предимство: ниска цена на първоначалната инвестиция при закупуването на отоплителните тела
 • Недостатък: високи разходи за електроенергия
 1. Отопление с електрически котел:
 • Предимство: почти никакво обслужване, може да се използва временно, докато се свържете с газопреносната мрежа или инсталирате котел на друг вид гориво
 • Недостатък: висока цена на първоначална инвестиция и високи разходи за електроенергия

 

 1. Отопление с климатици в жилищни и елтела в обслужващи помещения:
 • Предимства: възможност за охлаждане през лятото, сравнително икономичен начин за отопление
 • Недостатъци: климатиците работят с принудителна циркулация на въздуха, т.е. създава се течение; има шум в помещенията (силата му зависи от скоростта на вентилатора); целогодишно топла вода се загрява с електричество
 1. Отопление на твърдо гориво:
 • Предимство: сравнително ниска цена на горивото
 • Недостатъци: необходимост от редовно обслужване на котела – зареждане и почистване, трудно регулиране на топлинната мощност, големи топлинни загуби, осигуряване на помещение за складиране на твърдото гориво
 1. Отопление с котел на пелети:
 • Предимства: напълно автоматизиран котел, с големи възможности за управление по температура и възможност за автоматично включване и изключване; възможност за загряване на топла вода и през летния сезон, висок КПД
 • Недостатък: сравнително висока цена на първоначалната инвестиция
 1. Отопление на природен газ:
 • Предимства: автоматизиран котел, целогодишно загряване на топла вода с природен газ
 • Недостатъци: най-малката минимална мощност на стенен газов котел е 6 kW, а при по-топло време и добре изолирана сграда с малка площ, има по-малки топлинни загуби от 6 kW, поради което котелът работи с често включване и изключване, освен неблагоприятния режим за котела има възможност за температурни колебания; друг недостатък е зависимостта на България от руския газ; висока цена на газта и нейната зависимост от външнополитически фактори.
 1. Отопление с топлинна енергия от „Топлофикация” (ТЕЦ):
 • Предимства: няма обслужване от страна на клиента, целогодишно загряване на топла вода с топлоносител от ТЕЦ
 • Недостатък: пълна зависимост от топлоподаващата ТЕЦ. Регулярните профилактики водят до спиране на топлоподаването понякога с период от няколко дни. Разходи, компенсиращи топлинните загуби на ТЕЦ-а, свързани с пренасянето на загрятата вода до вашата сграда. Липса на диверсифицирано топлоподаване и монопол на Топлофикациите по места.

 

Забележка:

При направените изчисления за топлинни загуби и разход на енергия не са отчетени топлинните притоци от вътрешни източници и слънчева радиация.Обратно към всички статии

Споделете тази статия