Блог

От какво зависи качеството на пелетите

Статии

Много от нашите клиенти започват с въпроси като „Каква е влагата на пелетите”,”Колко са калорични”, „От каква дървесина са” и др. Производството на качествени пелети зависи от много фактори, по-важните от които са:

  1. Суровина за гранулата – няма как да се направи висококалорична гранула без примеси от нискокалорична суровина.
  2. Линия за пелети – има много различни видове пелетни линии, от самоделни гаражни упражнения, до цехове за пелети с капацитет 50-60 тона в денонощие.
  3. Сезон – в различните сезони материалът, който се използва за производство на пелети за отопление е с различни качества и влажност.
  4. Съхранение – ако вече готовите и пакетирани пелети не се съхраняват на сухо и проветриво място, тяхното качество се влошава.

Нека разгледаме посочените точки поотделно.

Както споменахме за висококалорични пелети е нужна висококалорична и плътна биомаса. Средната калоричност на масово използваната иглолистна и peleti2широколистна сурова дървесина е 1300-1700 ккал/кг. При подходяща обработка без добавени примеси /смилане, компресиране и сушене/, биомасата от тази дървесина може да ни осигури пелети с калоричност максимум 5000-5200 ккал/кг с много добра плътност на гранулата. Добре е да се знае, че веществото, което спомага за слепването на стърготината в гранула се намира основно в иглолистния дървен материал. Много производители рекламират, че произвеждат пелети от слънчоглед или само от широколистна дървесина без да добавят примеси, но при суровина с ниско съдържание на лигнин няма как да се получи качествена гранула без примеси. А добавените лепила са една от основните причини за задръстване и натрупване на нагар в котлето.

Относно линията за производство на пелети – колкото по-автономна и автоматизирана е една пелетна линия, толкова по-голяма е гаранцията за качествена продукция. При едно малко и нискоефективно производство трудно може да се контролират отделните процеси в обработката на дървесина. В резултат се получават големи разлики в качеството на различните партиди произведена продукция. Ако ползвате пелети от голям производител почти сигурно е, че контрола по качеството на целия процес се осъществява на няколко нива – на входа – следи се за качествен суров материал, в силузите за миксиране се следи за постоянната пропорция на различните видове стърготина, в камерата за сушене се следи за постоянната температура и влажност на материала, а на изхода се осъществява контрол на целостта на опаковъчния материал. Колкото по-автономна е една линия, толкова по-високо е качеството на крайния продукт.

Свойствата на дървесината са различни през различните годишни сезони. Дървения материал, който се използва през лятото е с влажност около 30-40% и дървесината е по-светла, докато peleti11материалът за пелети през зимата е с влажност 70-80%, а дървесината е по-тъмна на цвят. Именно високата влажност на дървесината през зимата вдига себестойността на крайния продук, поради по-скъпото сушене на стърготината.

След като гранулата излезе от производствената линия и премине в пакетажното отделение, тя притежава определени свойства – ниска влага, добра плътност, цялост на гранулата, ниско съдържание на прах. Колкото повече един пелетен сак се мести в различни помещения, толкова повече се нарушава целостта на гранулите в него и се увеличава запрашеността. При излизане от производствената линия пелетите са с влажност около 4-5 % и ако целостта на тяхната последваща опаковка е нарушена, то вие рискувате при едно последващо съхранение да увеличите тяхната влажност до 12-15%, което неминуемо ще се отрази на качеството.

 

В заключение можем единствено да Ви посъветваме, да съхранявате пелети за отопление до два месеца максимум и да изпробвате различни видове от различни производители, а когато харесате своя доставчик, доверете му се!Обратно към всички статии

Споделете тази статия