Блог

Отговорни към нашите деца!

Без категория

Както, може би, знаете „Атлантик уей“ ЕООД се развива, изповядвайки някои основни принципа в своята дейност. Един от тях е минимален отпечатък върху околната среда.

Всяко усилие е от значение!

В миналото, ние сме печелили проекти за 100% безотпадъчно производство, финансирани от Норвежкото правителство. По този начин „Атлантик уей“ ЕООД оптимизира своята дейност до максимално усвояване на всички отпадъчни продукти.  В тази насока, от есента на 2020г. ние стартираме инициатива за допълнително ограничаване на вредното въздействие върху околната среда. За тази цел, инж. Стефан Башалов като управител на „Атлантик уей“ ЕООД сключи договор с фирма за рециклиране на пластмасови отпадъци „Рекотюб“ ЕООД. По този начин искаме да рециклираме всички полиетиленови опаковки, които остават след изразходването на нашите пелети. Една повърхностна сметка показва, че годишно в България се изхвърлят над 80 000 000 използвани полиетиленови торбички от пелети, което сумарно представлява над 6500 тона бавноразградим отпадък /периодът на разграждане на полиетилена в природата е над 150 години/.

Наясно сме, че не можем да рециклираме всички използвани торбички, но имаме желанието да положим усилия и да предложим на всички свои клиенти БЕЗПЛАТНО да изземем празните полиетиленови опаковки от вече използваните пелети, които да рециклираме.

рециклиране

За целта всеки добросъвестен клиент може да съхранява празните торбички от своите пелети и при наша следваща доставка да ни ги предостави, за да бъдат извозени и рециклирани. По този начин бихме искали да мотивираме всеки наш клиент за по-отговорно отношение към пластмасовите отпадъци, които нашето общество оставя в наследство на своите деца, а също така и да дадем пример на всички производители на пелети в България как можем да сме по ефективни в минимизирането на вредното въздействие върху околната среда.

 

Нека всички заедно решим какъв свят искаме да оставим на поколенията след нас!

 

пелети
цикъл на рециклиране на торбички от пелети


Обратно към всички статии

Споделете тази статия