История

Атлантик уей ЕООД

fggh

Атлантик уей ЕООД е специализирана в добив и преработка на дървесина. Фирмата има богат и дългогодишен опит в производството на пелети за огрев, палети, бокс палети и различни видове опаковки от дървен материал по спецификации на клиента.

Атлантик уей ЕООД разполага със собствена производствена база на закрита площ от 5 декара с около 20 декара прилежащи площи, намираща се в индустриалната зона на гр. Твърдица. Фирмата осъществява дърводобив в няколко района на Стара Планина, което спомага за постоянна наличност на количества дървен материал и независимост от доставчици. По този начин ние напълно затваряме цикъла при производството на пелети за отопление. Това гарантира ниска себестойност на крайния продукт, контрол на качеството и произхода на дървесината за производство на пелети и максимално качество на получената готова продукция. За пълното затваряне на производствения цикъл от осигуряване на суровината до пакетирането на готовата продукция се грижат над 55 квалифицирани служители.

Атлантик уей ЕООД е бенефициент по проект „Ресурсна ефективност и създаване на условия за зелен бизнес”.  С материалната подкрепа на Правителството на Норвегия, чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014, в рамките на Програмна област BG 10 – „Иновации в зелената индустрия” /Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, in the frame of Program Area BG 10 – Green Industry Innovation/.13950473_10208707300913751_1574376536_o

Пелети за отопление на фирма Атлантик уей ЕООД са сертифицирани от няколко национални и международни лаборатории за качество. Нашите пелети за отопление са Клас А1 с калоричност 5100 ккал/кг, съотношение на дървесината чам 60%/бук 40% и КПД 97%. Пропорцията чам/бук се следи автоматизирано и се контролира на 3 етапа от производството. Това гарантира, че във всяка гранула от нашите пелети има точно зададената пропорция 60/40.

За разлика от другите видове пелети за огрев, при които има и друга суровина, при пелетите от бук и чам се постига по-пълно изгаряне на пелета и съответно много по-ниско съдържание на пепел. Автоматизираната система за контрол на качеството гарантира влажност на крайния продукт до 7%, което допълнително повишава КПД на пелетите за огрев.

Ръководството на Атлантик уей ЕООД в лицето на Стефан Башалов е с много голям принос в опазването на околната среда в региона. Фирмата е сертифицирана по FSC/ https://www.ic.fsc.org/en . Ние многократно сме участвали в различни инициативи, като:vfesa

  • Да изчистим България за един ден;
  • Залесяване на дървета с доброволчески екипи;
  • Създаване на ЕКО кътове с необходимото оборудване и възможност за опазване на горските територии;
  • Множество участия в гасенето на горски и полски пожари.

Купувайки сертифицирана продукция по FSC, вие сте съпричастни в опазването на горите.

Стефан Башалов е основен спонсор на детския футболен клуб "Атлантик"
Стефан Башалов е основен спонсор на детския футболен клуб „Атлантик“

Атлантик уей ЕООД е пряко ангажирана и с развитието на спорта и здравословния начин на живот при децата и подрастващите. Ежегодно ние заделяме 10% от печалбата на дружеството, за да спонсорираме детско-юношески ФК Атлантик, гр. Твърдица. По този начин ние се стремим да допринесем за възпитанието в любов към спорта на нашето бъдеще. В клуба тренират около 35 деца в две възрастови групи. Широко застъпената обществена дейност на Атлантик уей ЕООД често намира отзвук и в регионалните печатни издания.

 

 

 

statiq Стефан Башалов и децата от ФК "Атлантик"